Нормативно-правові документи

2018/2019 навчальний рік

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Закон "Про освіту"

Дотримання принципів свободи педагогічної діяльності

Наказ від 27.05.2014 №648 «Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України»

Лист від 05.12.2014 №1/9-630 «Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя»

Лист від 11.11.2014 № 1/9-586 «Щодо здійснення вчителем науково-дослідницької діяльності та пошукової роботи»

Загальні питання

Лист МОН України від 07.10.2016 № 1/9-542 «Щодо застосування державної мови»

«Щодо протидії пропаганді сепаратизму та антиукраїнській ідеології в системі освіти» Лист МОН України від 24.06.2015 № 1/9-302

Рекомендована структура 2017-2018 н.р.

Методичні рекомендації з організації ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, в установах, організаціях, підприємствах і навчальних закладах

Методичніматеріали"Організація і порядок проведення медичних оглядів працівників дошкільних і загальноосвітніхнавчальних закладів"лист ІМЗО№ 2.1/10-254 від 12 лютого 2016 року

«Про організацію діяльності благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах»Лист Міністерства освіти і науки України від 28.11.2013 №1/9-848

Наказ МОН України від 19.08.2016 № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 №1222»

Лист МОН України від 14.08.2016 №1/9-434 “Про переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році”

Лист ІМЗО від 10.08.2016 № 2.1/10-1907 “Про заходи з підготовки та відзначення 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського”

лист ІМЗО від 29.07.2016 № 2.1/10-1855 “Про методичні рекомендації щодо здорового способу життя та фізкультурно-спортивної роботи з дітьми та учнівською молоддю у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році”

Наказ МОН України від 27.07.2016 №889 «Деякі питання проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти''

Лист ІМЗО від 25.07.2016 №2.1/10-1828 “Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році”

Лист МОН України від 20.07.2016 № 1/9-383 «Про забезпечення навчальних закладів практичними психологами і соціальними педагогами та організацію у 2016-2017 н. р. належного психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу»

Наказ МОН України від 14.07.2016 № 826 «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ МОН України від від 08.07.2016 № 813 ''Про затвердження форм звітності з питань діяльності денних загальноосвітніх навчальних закладів та інструкцій щодо їх заповнення''

Нормативна база:

Накази:

Наказ Міністерства № 192 від 20.02.2015 "Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2014/2015 навчальному році"

Наказ Міністерства № 1495 від 22.12.2014 «Про затвердження змін до навчальних програм для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ Міністерства № 664 від 29.05.2014 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409"

Наказ Міністерства № 648 від 27.05.2014 "Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно - технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України"

Указ Президента України від 30 вересня 2010 р. №926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»

Наказ Департаменту освіти Харківської міської ради від 09.08.2011

№119 «Про організацію роботи з представництва навчальних закладів м.

Харкова у всесвітній мережі Інтернет».

Постанови:

Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та [...]

Програми:

Державна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес

загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних

технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року, затвердженої

постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 494;

2. Розділ 4.2.4 «Інформаційні та комунікаційні технології в системі

освіти» Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2012-2015 роки;

Інструктивно-методичні матеріали
щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів

Лист МОНУ від 28.01.2014 № 1/9-74
“Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів”

Наказ МОНУ від 21.08.2013 № 1222
“Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти “

Положення, які регламентують роботу закладу

 1. Конвенція про права дитини
 2. Закон України «Про загальну середню освіту»
 3. Закон України «Про освіту»
 4. Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»
 5. Закон України «Про охорону дитинства»
 6. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї»
 7. Закон України «Про фізичну культуру і спорт»
 8. Указ Президента України «Про Національну програму правової освіти населення»
 9. Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності в суспільстві та утвердження здорового способу життя»
 10. Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних організацій»
 11. Національна доктрина розвитку освіти
 12. Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення
 13. Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні»
 14. Державна програма відпочинку та оздоровлення дітей
 15. Концепція державної політики у сфері здійснення контролю над тютюном
 16. Концепція до призовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді
 17. Концепція реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прикурсорів
 18. Положення про загальноосвітній навчальний заклад
 19. Положення про державну підсумкову атестацію учнів
 20. Положення про нагородження золотою та срібною медаллю
 21. Положення про нагородження похвальним листом та похвальною грамотою
 22. Положення про піклувальну раду загальноосвітнього закладу
 23. Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу
 24. Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах
 25. Положення про екстернат в загальноосвітніх навчальних закладах
 26. Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка
 27. Типове положення про атестацію педагогічних працівників
 28. Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу
 29. Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності
 30. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
 31. Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України
 32. Положення про класного керівника
 33. Постанова про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів
 34. Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів
 35. Положення про психологічну службу в системі освіти України
 36. Положення про навчання з питань охорони праці
 37. Положення про організацію роботи охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах
 38. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах
 39. Положення про нагрудний знак «Відмінник освіти України»
 40. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладівПоложення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в начальних закладах
 41. Правила проведення туристських подорожей з учнівською і студентською молоддю України
 42. Регламент проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів у навчальних закладах
 43. Закон України „ Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”
 44. Державний стандарт початкової загальної освіти
 45. Державний стандарт базової і повної середньої освіти

Статут Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №78 Харківської міської ради Харківської області

Дитячі газети та журнали

http://ukrosvita.at.ua/blog/2009-03-20-3 - Журнал «Стіна» Карта-календар "Харків Абітурієнту" і наші враження про місто Харків

http://www.detgazeta.ru/ Детская газета - новое электронное издание для детей. Рассказы, анаграммы, головоломки, игры, викторины и многое другое.

http://www.mishutka.com/ Детский журнал «Мишутка». Кроссворды, комиксы, игры, головоломки, анекдоты.

http://simbik-ng.narod.ru/ «Симбик». Сайт познавательного иллюстрированного цветного детского журнала для младшего школьного возраста. Сказки, загадки, детские кроссворды и комиксы.

http://www.cofe.ru/read-ka/ Детский сказочный журнал «Почитай-ка!»

http://www.bajena.com/ru/kids/ Электронный журнал "Бажена" о красоте, здоровье и детях.

http://kinderroom.narod.ru/ Детский Интернет-журнал «Развлекуха».

http://igrushka.kz/ Ежемесячный журнал для детей и родителей - ИГРУШКА своими руками. 1000 забавных игрушек своими руками

http://www.posnayko.com/Дитячий пізнавально-розважальний журнал "Пізнайко"

http://www.chl.kiev.ua/umka/archive.htmlСайт Українського Молодіжного Комп’ютерного Альманаха (УМКА)

На допомогу навчанню

Вебліографічний покажчик Інтернет-ресурсів

На сьогоднішній день освітні та навчальні електронні бази та банки даних знаходять широке поширення в мережі Інтернет. Умовно їх можна поділити на дві категорії: перша – це БД, де збирається інформація про навчальні заклади основної і додаткової освіти, позашкільні виховні установи, різні форми безперервної або дистанційної освіти. Друга – БД, що надають допоміжні можливості освіти і самоосвіти в конкретних галузях знання. Це БД на допомогу учням і абітурієнтам.

1 категорія:

http://www.edu.ru/ -Федеральний портал „Росссийское образование”. Тут можна знайти перелік та характеристику російських освітніх порталів та сайтів і їх відділів, також посилання на інші освітні ресурси в Мережі.

http://education.web-ring.ru/ - Каталог сайтів „Обучение и образование. ” Каталог сайтів "Обучение и образование" об’єднує освітні сайти – освіта за кордоном, вивчення іноземних мов, репетитори і курси підготовки, школи, колекції рефератів та інші тематичні ресурси.

http://www.osvita.org.ua/ - Український Освітній портал. На порталі можна знайти рейтинг освітніх сайтів України та Росії, перелік освітніх ресурсів: реферати, колекції, музеї, словники, перекладачі електронні бібліотеки, тощо...

2 категорія: Ця категорія електронних ресурсів найбільш корисна для школярів.

http://www.allsoch.ru/gdz/ - Все для Школьника и студента. Шкільні твори, реферати, короткі перекази, англійські теми, лекції для школярів. На сайті можна знайти посилання на слідуючий сайт з готовими домашніми завданнями

http://www.college.ru/ - освітній портал «Открытый колледж». Має декілька розділів за природничими галузями знання: Астрономія, Біологія, Математика, Фізика, Хімія. Кожен розділ об’єднує зміст учбового курсу на компакт-дискові та індивідуальне навчання через Internet. Тут можна подивитися у відкритому доступі віртуальний підручник або динамічні моделі, попрацювати з тестами, а, також, до уваги користувачів огляди Інтернет-ресурсів за темою предмета, що постійно оновлюється. У Системі Дистанційного Навчання можна отримувати індивідуальні контрольні запитання для самоперевірки різного рівня складності. За успіхи начисляються бали і ведеться постійний моніторинг досягнень.

http://www.en.edu.ru/ - Природничий освітній портал. На порталі – енциклопедії, словники та довідники, БД, задачники, тести, лабораторні практикуми, наочні посібники, хрестоматії та тексти лекцій, тренувальні вправи з природничих предметів шкільної програми: математики, хімії, фізики та біології. Зручна система навігації, повнотекстові БД, багато іншої корисної інформації.

http://www.klyaksa.net/ - Інформаційно-освітній портал з вивчення інформатики. Тут можна знайти не лише конспекти, довідники, тести для школярів, а готові розробки уроків, домашніх завдань та методичні рекомендації для вчителів інформатики.

http://www.rusedu.info/ - сайт „Інформаційні технології в освіті”. Тут можна знайти і скачати повнотекстові учбові посібники, програми, демонстраційні презентації, реферати, тести, тощо... Сайт буде корисним не тільки для школярів, а й для викладачів інформатики та інших дисциплін.

Дуже велика частка навчальних ресурсів припадає на сайти з вивчення іноземних мов.

http://www.english.ru/ - сайт „Інтернет-ресурси з вивчення англійської мови”. Тут можна знайти інформацію про різноманітні курси та освіту за кордоном, навчальні програми та тесті, огляди ресурсів за цією тематикою, тощо...

http://www.bkc.ru/aboutus/ - сайт Школы иностранных языков ВКС. Сайт присвячений вивченню іноземних мов: англійської, німецької, французької, іспанської, італійської, арабської, китайської, японської та ін. і об’єднує в собі 30 віртуальних шкіл на вибір. Перед початком навчання тут можна пройти тестування, вибрати курс, викладача та ін. Існують спеціальні диференційовані програми для різних вікових груп користувачів. Для найменших є додатковий засіб навчання - мультимедійна програма "English + Kids". Розроблені також спеціальні літні програми та програми прискореного вивчення іноземних мов для підлітків.

http://www.englishforkids.ru/ - Английский для детей. Тут можна знайти навчальні програми, поради, конкурси, форуми, цікаві посилання на інші сайти і т. п. На сайті знаходяться архіви дитячих пісень, віршів, загадок та прислів’їв англійською мовою, які можна скачати. Є можливість замовити нові книги в Інтернет-магазині по вивченню іноземних мов.

http://www.primavista.ru/dictionary/index.htm - ще один дуже цікавий ресурс. Цей сайт, повністю присвячений словникам, перекладачам, різним програмам для перекладу, самовчителям іноземних мов, тощо... Крім каталогу Інтернет-ресурсів, є розділ Офлайн-словники, тобто словники, які можна зкачати.

http://www.uni.h1.ru/index.html - ще один сайт, присвячений дистанційній освіті. Тут можна отримати повну інформацію про платну та безкоштовну дистанційну освіту, про учбові центри, про те, де можна пройти тестування. Тут ви знайдете додаткові ресурси для більш ефективної освіти. Тут є посилання на он-лайн словники та енциклопедії, на все, що може допогти у навчанні та розширенні кругозору..

Природничі науки

http://www.n-t.org Природничі та технічні науки: електронна бібліотека

http://nauka.reliz.ru/ Електронна версія журналу "Наука и жизнь"

http://www.membrana.ru/ Віртуальна газета з питань сучасної науки

http://science.ng.ru/ Наукова політика. Природничі та технічні науки. Гуманітарні дослідження

Людина і довкілля

http://zelenyshluz.narod.ru/ Путівник з екологічних ресурсів

http://www.menr.gov.ua/ Міністерство екології та природних ресурсів України

http://www.ecology.donbass.com/index.htm/ Екологічний проект: поліпшення довкілля Донецька

http://www.ecolife.org.ua/ Громадський Інтернет-проект

Математика

http://www.zaba.ru Математичні олімпіади

Астрономія

http://science.ng.ru/ Астрономія

Хімія

http://www.alhimik.ru/ Хімія

Науки про Землю

http://www.vokrugsveta.com/ Електронна версія журналу "Вокруг света"

http://www.antarctida.kiev.ua/ Сайт української античної станції

Біологічні науки

Дітям – про молюсків (коротко і популярно)

http://acbc-ketty.narod.ru/ Все про котів

http://www.pets.kiev.ua/ Інформресурс про тварин

Технічні науки

http://svoboda.org/progratn/BM1999/toplO/bm.t4.asp/ Телебачення. Досягнення наук і бізнесу

http://www.cook.dp.ua/ Збірка кулінарних рецептів

http://www.space.hobby.ru/ Історія радянської космонавтики

Медицина. Охорона здоров'я

http://www.medic.donetsk.ua/budni/gmice.htm/ Електронний журнал із вторинною медичною інформацією

http://www.med.ru/ Російський медичний сервер

http://ukrmed.org.ua/ Каталог медичних сайтів України

http://leds.chat.ru/ Медицина України. Найповніший набір посилань на українські медичні сервери

Мандруємо Світом

http://geo-tur.narod.ru Сайт, присвячений географії

http://geoman.ru/ Географічна енциклопедія

http://www.vokrugsveta.com/ Журнал «Вокругсвета». Віртуальні подорожі

http://www.2uk.ru Все про Великобританію

http://www.australiafoto.com/ Австралія – Фотографії.

http://americainfo.ncstu.ru/ Америка info. Все про США. Американські штати, міста, освіта та багато іншого

http://nature.worldstreasure.com/ Чудеса природи

http://nation.geoman.ru/ Народи світу

http://www.uznay-prezidenta.ru/ Президент Росії громадянам шкільного віку

Правильний портал для підлітків

http://shpuntik.kulichki.net/ ВИНТИК И ШПУНТИК - коллекция полезных советов и маленьких хитростей для домашних мастеров.

http://www.amik.ru/ Международный союз КВН

http://fonegallery.narod.ru/ Огромная коллекция различных фонов и обоев для сайта.

http://fantasyflash.ru/index.php Огромная коллекция красивой графики, анимашек, скриптов, курсоров, мелодий, шаблонов, календариков и множество других чудесных вещей для начинающих web-мастеров.

http://boloto.info/ Болото Информации. Поиск по всем словарям в одном месте.

http://www.arms.ru/ Энциклопедия вооружений.

http://www.etiket.ru/ Этикет от А до Я.

Все для дівчат

http://www.devchushnik.com/ «ДевЧУШник». Сайт для современных девчонок. Девичьи забавы, тайна имени, развлечения, музыка и кино, кулинария, наши питомцы, творчество, мода, общение и т.п.

http://devchat.ru/ Корпорация девчонок. Вход парням и родителям запрещен. Здесь ты узнаешь как девчонка становится взрослой, всё про «эти» дни и многое другое…

http://www.osinka.ru/ Журнал *Осинка* — профессионально о моде и шитье. Незаменимый помощник для всех, кто интересуется модой и увлекается шитьем!

http://www.biserinka.com/ Сайт посвящен украшениям из бисера.

http://nature-home.ru/ Комнатные растения. Цветы, эзотические растения и фрукты на подоконнике. Уход, вредители и болезни. Энциклопедия домашних растений. Астрология и энергетика растений. Бонсаи, составлениебукетов, розарий, зимние сады, интерьер. Интересные статьи.

Дитячі розважально-пізнавальні сторінки

http://www.solnet.ee/ Детский развлекательно-познавательный портал "СОЛНЫШКО" - это островок в огромном море - Интернете для детей и любящих их взрослых. Материал представлен разнообразный: игры, сказки, раскраски, стишки, загадки, пословицы, "почемучка", советы Поварешкина, кроссворды, ребусы, рассказы о зверятах, уроки хороших манер, сценарии детских праздников, фотогалерея.

http://vkids.km.ru/ Лучший детский сетевой ресурс, лауреат Национальной Интернет премии Интел 2001 года в номинации "Сайт для детей и юношества". Содержит большой объем справочной информации для культурного развития, творчества, отдыха.

http://school-sector.relarn.ru/prava/index.html На этой странице антизаконные действия взрослых будут обсуждены, а виновные - осуждены, зло наказано. Здесь можно поговорить со своим адвокатом. Можно узнать об обязанностях правительств стран мира перед детьми. Учителей и родителей тоже найдется, куда «ткнуть носом». Можно узнать, что такое алименты, презумпция невиновности и риторический вопрос.

http://www.myltik.ru Планета Мультфильмов на Мультик.Ру - все о старых и добрых мультяшках: новости, мультфорум, скриншоты из мультфильмов, интересности и полезности, ссылки и многое другое.

http://www.detki-74.ru/ Детки-74: статьи; книги - java, jar, сказки; раскраски; выкройки для Барби; мастерская поделок; форум; каталог сайтов; конкурсы с призами; магазин онлайн; игры и многое другое. RSS-лента новостей сайта и форума.

http://www.forkids.ru/ Forkids.ru - все для досуга и отдыха детей.

http://www.math-on-line.com/ Занимательная математика школьникам - онлайн. Олимпиады, игры и конкурсы по математике - в сети Интернет.

http://www.rusdisney.com/ RusDisney.com - первый на русском языке оригинальный путеводитель для всех возрастов по диснеевской, мировой и отечественной анимации.

http://www.klepa.ru/ Оп-па-ля! Привет! Я Клёпа! Приглашаю самых любознательных и общительных ребят, маленьких и больших почемучек, а также их родителей на мой сайт. Заходите на наш информационно-развлекательный портал! На сайте можно пообщаться на разные темы в форуме, получить кучу клеп-советов, сходить в клеп-шоп, узнать много о животных и уходе за ними. Для Продвинутых Родителей есть свой раздел.

http://ulin.ru/ Планета мультфильмов. Мультфильмы отечественные советские (MPEG4) - поиск, обмен, обсуждение. Большая коллекция мультфильмов, фильмы-сказки, семейное детское кино, отечественные фильмы, лучшие иностранные мультфильмы и фильмы, историческое кино, развивающие игры...

http://ritmydetstva.narod.ru/ Ритмы детства - добро пожаловать в увлекательное путешествие в страну танцев!

http://1001skazka.com/ 1001 Сказка - cайт, посвященный детям. Сказки, стихи, игры, музыка и многое другое.

http://www.hand-made-toys.net/ Академия мягкой игрушки: Мягкие игрушки своими руками. Выкройки, схемы вязания, инструкции по изготовлению. Азбука рукоделия: кройка и шитье, азы вязания и вышивания, оформление игрушек. История игрушки.

http://www.raskraska.ru/ КНИЖКА-РАСКРАСКА от Александра Бабушкина - Бесплатный интернет-помощник родителям.

http://www.varya.ru/ ВАРЯ.РУ — сайт маленькой художницы.

http://beautiful-all.nm.ru/deti/deti.html Копилка детских ресурсов. Копилка детских русскоязычных и иноязычных ресурсов. Действительно полезные ссылки, собранные с любовью. А также более двадцати русских народных сказок с красочными картинками.

http://beautiful-all.nm.ru/index.html Мир моей души. Копилка детских ресурсов

http://ladushki.ru/ Ладушки. Сайт для малышей и малышек. Живая азбука, мультяшки, загадки, потешки, колыбельные песенки, галерея детских рисунков, подвижные игры, задачи-смекалки и многое другое…

http://www.1tv.ru/owa/win/ort6_kids_sdk.main «Детское время» на Первом канале ТV

http://potterrus.hpn.ru/ Русский портал фанатов Гарри Поттера

http://kidsmusic.net.ru/ KIDSMUSIC- архив детской эстрады.

http://prazdniky.narod.ru/ Праздники - Всё для праздника: сценарии, игры, пироги, подарки и даже артисты с большими куклами.

http://www.dollplanet.ru Всё о куклах на DollPlanet.ru. Куклы мира. Кукольные дома, мебель и аксессуары. Изготовление авторской куклы: мастер-классы, советы профессионалов. Выкройки и схемы одежды для Барби, Кена, BabyBorn, кукол-детей. Уход за куклами, руководства по перерисовке лица и макияжа Барби, замене волос. Музеи кукол в России и по всему миру, анонсы выставок и шоу. Общение на форуме.

http://Prostokvashino.ru/ ПРОСТОКВАШИНО.РУ - Виртуальная деревушка фан-клуба популярнейшего мультсериала о жителях Простоквашино. Вы встретитесь с Матроскиным, Дядей Федором, Шариком, Почтальоном Печкиным, галчонком Кто-Там и многими другими. На страницах сайта вы можете почитать замечательные книги Эдуарда Успенского. А раздел "Открытки смешных котов" никого не оставит равнодушным!

http://romanov-murman.narod.ru/detki/ Детская православная страничка.

Сайти про домашніх та диких тварин

http://www.zoosite.ru/ Зоосайт.Ру - животные : домашние и не очень. Кошки, собаки, рыбки, лошади, птицы, рептилии, зооправо, зооприколы, зоотовары, зоовыставки, рефераты по биологии, зоологии, экологии, ссылки.

http://www.zooclub.ru/ ЗооКЛУБ. Мегаэнциклопедия о животных.

http://cat-gallery.narod.ru/kids/ Ребятам о котятах — Нужно ли заводить ребенку кошку? Какую кошку лучше выбрать? - ответы на эти вопросы, а также стихи и сказки про кошек, игры, раскраски, картинки, конкурсы, и многое другое. Тексты и стихи для детей на английском языке. История кошачьих. Общение. Список детской литературы про кошек.

http://www.solnet.ee/ Детский развлекательно-познавательный портал "СОЛНЫШКО" - это островок в огромном море - Интернете для детей и любящих их взрослых. Материал представлен разнообразный: игры, сказки, раскраски, стишки, загадки, пословицы, "почемучка", советы Поварешкина, кроссворды, ребусы, рассказы о зверятах, уроки хороших манер, сценарии детских праздников, фотогалерея.

Корисні посилання

Управління освіти Адміністрації Комінтернівського району у м. Харкові ради

http://kominternovskiy-ruo.edu.kh.ua/

Департамент освіти Харківської міської ради

http://www.kharkivosvita.net.ua/

Головне управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації

http://kharkivoda.gov.ua/osvita/

Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти

http://edu-post-diploma.kharkov.ua

Міністерство освіти і науки України

http://www.mon.gov.ua/

Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти

http://zno-kharkiv.org.ua/

Український центр оцінювання якості освіти

http://www.testportal.gov.ua/

Освітній шкільний інтернет-портал "Острів Знань"

http://ostriv.in.ua/

On-ляндія. Безпечна веб-країна

www.onlandia.org.ua

Всеукраїнський конкурс "КОЛОСОК"

www.kolosok.lviv.ua

Освітній шкільний інтернет-портал "Острів Знань"/Files/images/ostriv.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 236